ارجاع بند مربوط به اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری به کمیسیون تلفیق

با تصمیم رئیس مجلس، بندی از لایحه برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق درباره اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع شد.

در این بند آمده است: «نظر به ضرورت توسعه هوانوردی غیرنظامی با رویکرد حکمرانی واحد و اهمیت تقویت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده حاکمیت در این بخش و در راستای تحقق مفاد ماده (5) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری و بند (1) و (4) ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت مکلف است اساسنامه این سازمان را در قالب سازمان توسعه ای (با ایفای نقش حاکمیتی و اداره شرکتی) به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح و حداکثر تا ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تصویب نماید.»

ارجاع بند مربوط به اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری به کمیسیون تلفیق

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی‌ نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند که این بند برای رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082115313/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86