ارسال ۱۷۰ میلیون درخواست احراز هویت از وزارت راه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

ارسال ۱۷۰ میلیون درخواست احراز هویت از وزارت راه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه نسخه جدید پنجره واحد خدمات در چند روز آینده رونمایی می‌شود، از فراخوانی بیش از ۱۷۰ میلیون درخواست احراز هویت پنجره واحد خدمات وزارت راه و شهرسازی از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85314099/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C