ازدحام زائران برای بازگشت از مشهد؛ رئیس سازمان راهداری: مسافران عجله نکنند

ازدحام زائران برای بازگشت از مشهد؛ رئیس سازمان راهداری: مسافران عجله نکنند
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ضمن تشریح آخرین وضعیت خروج زائران از مشهد و ازدحام مسافران گفت: زائران بارگاه منور رضوی برای خروج از مشهد عجله نکنند، باتوجه به ازدحام در خروجی های مشهد، مسافران درصورت امکان سفر بازگشت به شهرهایشان را طی سه روز آینده برنامه ریزی کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229912/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85229912/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86