از حوزه کار و تعاون چه خبر؟

به گفته مرتضوی، اگر بتوان در مرزها اشتغال پایدار و درآمد مکفی برای مرزنشینان ایجاد کرد در تامین معیشت آنها موثر خواهد بود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران هم از رشد ۲۵ درصدی شرکت های دانش بنیان در دو سال گذشته خبر داد و گفت: طی این مدت بیش از ۳۵۵۰ پروانه ساخت مسکن در استان تهران صادر شده است.

وی یکی از مسیرهای دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد را تقویت مبادلات مرزی عنوان کرد و گفت که این مبادلات می‌تواند در بازارچه‌های مرزی رخ دهد یا در گمرکات صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، در هفته ای که گذشت معاون اشتغال وزارت کار از ایجاد بیش از ۵۰۵ هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری خبر داد و گفت که بر اساس آمار سامانه رصد اشتغال تاکنون درصد پیشرفت طرح ایجاد اشتغال در کشور ۴۷ درصد بوده و ۵۰۵ هزار و ۷۳۲ فرصت شغلی جدید توسط همه دستگاه‌های ایجاد اشتغال در کشور در سامانه ثبت شده است.

برگزاری هجدهمین جشنواره تعاونی های برتر رویداد دیگر این هفته بود و استاد رضایی – رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران – در این جشنواره از شناسایی و شبکه سازی تعاونی های زنان در سطح ملی و استانی خبر داد و بر لزوم استفاده از ظرفیت بانوان نخبه در تمام عرصه ها تاکید کرد.

به گفته وی، هدف‌گذاری امسال ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید است که در حال حاضر میزان تحقق این تعهد به ۵۰ درصد رسیده است.

وی همچنین از اقشار مختلف جامعه دعوت کرد در قالب تعاونی و غیر از آن به عنوان ایده پرداز در حوزه های سلامت و ورزش، جوانان و خانواده، سرمایه گذاری و سرمایه پذیری، آموزش، ثبت شرکت های تعاونی و تشکیل تعاونی ها اقدام کنند.

  کسب مهارت به جای جست‌وجو در آگهی‌های استخدام

ویس کرمی با اعلام ایجاد ۱۱ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی توسط تعاونی ها در دولت سیزدهم اظهار کرد: طی این مدت حدود ۴۷۰ تعاونی در سطح استان تهران ایجاد شده است.

برگزاری سومین نشست «ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان» از دیگر رویدادهای این هفته بود.

از حوزه کار و تعاون چه خبر؟

مهم ترین خبرهای حوزه اشتغال و تعاون در هفته جاری به ثبت بیش از ۵۰۵ هزار فرصت شغلی جدید در سامانه رصد اشتغال، رشد ۱۴۰ درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، ایجاد بیش‌از ۱۱ هزار شغل تعاونی در سطح استان تهران و تقویت مبادلات مرزی و ایجاد اشتغال پایدار در استان های مرزی اختصاص داشت.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402063119238/%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1

در این نشست، سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – توجه به مرزنشینان را نگاه به موضوع کلان کشور دانست و اعلام کرد که یکی از مؤلفه‌های اقتدار ملی، ثبات در مرزها است. اگر به دنبال امنیت هستیم آن را باید در مرزها ایجاد کرد. اقتدار صرفاً حول نیروهای نظامی نبوده، بلکه تأمین امنیت مردم محور و جامعه محور است.

وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ میلیارد  تومانی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون گفت: در دولت سیزدهم در راستای مردمی سازی اقتصاد اقدامات خوبی صورت گرفته و در جهت توانمند کردن تعاونی‌ها گام های موثری برداشته شده است.

این هفته مهدی مسکنی – معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – از افزایش ۱۴۰ درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و رشد ۴۰ درصدی صدور ضمانت نامه های تعاونی در دولت سیزدهم خبر داد.

  ترافیک سنگین در جادهها و یکطرفه شدن چالوس و هراز