استاندار مازندران: بازآفرینی شهری بدون نگاه راهبردی محکوم به شکست استاستاندار مازندران: بازآفرینی شهری بدون نگاه راهبردی محکوم به شکست است
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار مازندران، لازمه تحقق بازآفرینی و نوسازی بافت فرسوده را برخورداری از راهبرد کلان دانست و گفت: بدون نگاه راهبردی تمامی طرح ها در این حوزه با شکست مواجه خواهد شد و به طور مقطعی انجام می شود.منبع