استاندار مازندران: مردم از تکمیل نشدن طرح‌های نیمه‌تمام گلایه دارند

استاندار مازندران: مردم از تکمیل نشدن طرح‌های نیمه‌تمام گلایه دارند
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- استاندار مازندران بر لزوم توجه وزارتخانه راه و شهرسازی به طرح های نیمه تمام به خصوص راه، جاده و پُل سازی تاکید کرد و گفت: مردم با گلایه‌مندی طولانی شدن طرح های نیمه تمام را به چشم ناکارآمدی مسوولان می بینند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234780/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85234780/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87