استاندار کرمان: ۱۵ هزار قطعه زمین تحویل مردم استان خواهد شد

استاندار کرمان: ۱۵ هزار قطعه زمین تحویل مردم استان خواهد شد
کرمان- مجله خبری راه و ساختمان- استاندار کرمان گفت: تا پایان سال ۱۵ هزار قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن در شمال و جنوب استان تحویل مردم می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85395223/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

  ۶۰ واحد مسکن مهر در بندرانزلی افتتاح شد