استان سمنان با بحران کمبود نیروی کار مواجه است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تحقق ۱۴۸ درصدی تعهد اشتغال استان سمنان در سال ۱۴۰۱ امری بسیار ارزشمند و گویای عملکرد خوب استان در این بخش است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: باید کارگروه اشتغال حمایتی نیز برای حل مشکل بیکاری طبقات محروم در کنار کارگروه تخصصی اشتغال، به صورت هفتگی در سطح استان برگزار شود.
استان سمنان با بحران نیروی کار مواجه است
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031107666/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

دکتر کریمی به مشکل اشتغال فارغ التحصیلان در این استان پرداخت و تصریح کرد: ضرورت دارد تا در خصوص ایجاد فرصت شغلی ویژه فارغ التحصیلان در سال جاری جزو سیاست های کارگروه تخصصی اشتغال استان قرار گیرد و پرونده ویژه ای برای آن باز شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش به اشتغال و رشد تولید تاکید کرد: رویکرد حمایت از کارآفرینان در حوزه امور مرتبط با اشتغال در سطح استان در سال ۱۴۰۲ مَدنظر قرار گیرد.

کریمی با بیان اینکه استان سمنان یک سال درخشان اشتغالی را در سال ۱۴۰۱ رقم زد ادامه داد: استان سمنان از ظرفیت های بالایی در حوزه اشتغال برخوردار است.

ایسنا/سمنان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استان سمنان با بحران کمبود نیروی کار مواجه است.

وی با اشاره به اهمیت کارگروه اشتغال در استان ها خاطرنشان کرد: سیاستگذاری در کارگروه‌ تخصصی اشتغال استان باید به گونه ای باشد که دستگاه های عضو بیش از پیش و به صورت مستمر و به نحو فعال ایفا کننده وظایف خود باشند.

  ۱۰ ابزار کنترل دما CPU برای ویندوز

دکتر کریمی 11 خردادماه در کارگروه تخصصی اشتغال استان اظهار کرد: بحران کمبود نیروی کار در این استان با تاکید بر مباحث فناوری و نوآوری قابل حل خواهد بود.