استفاده از ماسک در هواپیما الزامی شداستفاده از ماسک در هواپیما الزامی شد

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از سازمان هواپیمایی، «میراکبر رضوی» اظهار داشت: بر اساس مصوبات یکصد و بیستمین جلسۀ ستاد ملی مدیریت کرونا استفاده از ماسک در هواپیما، قطار، مترو، اتوبوس، مراکز زیارتی، هیئت‌های مذهبی و مراکز تجمع در شهرهای قرمز و نارنجی الزامی است.

وی افزود: همچنین مقرر شد به منظور کنترل واکسیناسیون زائران، سامان سماح که برای ثبت نام سفر اربعین در نظر گرفته شده به سامانۀ «ایران من» متصل شود.

رضوی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه شرکت‌های هواپیمایی ضمن رعایت سایر مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با بیماری کرونا، ملزم به رعایت مراتب فوق در پروازهای آن شرکت هواپیمایی هستند.منبع