استقبال از زائران حرم رضوی با افزایش ایمنی راه‌های منتهی به مشهدمقدس

استقبال از زائران حرم رضوی با افزایش ایمنی راه‌های منتهی به مشهدمقدس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام‌کرد که از ابتدای امسال تاکنون لکه گیری و روکش آسفالت، اصلاح نقاط پرحادثه، خط کشی، نصب تابلو و علائم و تعمیرات ابنیه فنی راه، با هدف بهبود کیفیت سطح راه و ارتقای ایمنی راه در محورهای منتهی به مشهد مقدس اجرا شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227987/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85227987/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3