استقرار ۲۲۰ ناوگان حمل و نقل در مرزهای خوزستان/ جابه جایی زائران روان است

استقرار ۲۲۰ ناوگان حمل و نقل در مرزهای خوزستان/ جابه جایی زائران روان است
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با اشاره به استقرار ۲۲۰ ناوگان حمل و نقل عمومی در پایانه های مرزی خوزستان بیان کرد: اکنون به طور میانگین ۱۵۰ ناوگان در پایانه مرزی شلمچه و ۷۰ ناوگان در پایانه مرزی چذابه برای جابه جایی زائران مستقر هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222415/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85222415/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86