استمرار وضعیت رونق فعالیت‌های ساختمان در فصل تابستان

استمرار وضعیت رونق فعالیت‌های ساختمان در فصل تابستان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شاخص کل فعالیت‌های ساختمانی در مرداد ماه با رقم ۵۵.۴۹ با افزایش جزئی نسبت به تیر ماه (۵۳.۲۶) بیانگر استمرار وضعیت رونق فعالیت­های ساختمان و ساخت و ساز سه دوره اخیر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220436/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86