اصحاب رسانه، وجدان بیدار و مشعل داران آگاهی بخش جامعه‌اند

اصحاب رسانه، وجدان بیدار و مشعل داران آگاهی بخش جامعه‌اند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزرا و مدیران دولت سیزدهم در پیام‌های جداگانه به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، این روز را به اصحاب رسانه تبریک گفتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192826/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85192826/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF