اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی برای ۲ سال متوقف شد/ قانون سال ۹۳ ملاک عمل است

اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی برای ۲ سال متوقف شد/ قانون سال ۹۳ ملاک عمل است
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – در حالی که حدود ۵۰ روز پیش نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی رای دادند و امروز – چهارم تیر- نیز کلیات آن مصوب شد، به یکباره تصمیم گرفتند مصوبه خود برای اصلاح قانون را به مدت ۲ سال مسکوت بگذارند و قانون مصوب سال ۹۳ همچنان ملاک عمل سازمان تامین اجتماعی باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150552/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84