اطلاعیه شرکت هواپیمایی پویا درباره یک ادعای کذب

اطلاعیه شرکت هواپیمایی پویا درباره یک ادعای کذب
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شرکت هواپیمایی «پویا» برخی خبرسازی‌ها درباره پرواز هواپیمای ایلوشین ۷۶ این شرکت بر فراز منطقه پرواز ممنوع شبه جزیره کریمه برای کمک‌رسانی به نیروهای روسیه را رد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222651/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8