اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌ها درباره تردد کامیون و تریلی از محور اردبیل – آستارا

اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌ها درباره تردد کامیون و تریلی از محور اردبیل - آستارا
اردبیل-مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل طی اطلاعیه‌ای نحوه تردد انواع کامیون و تریلر در تعطیلات پیش رو را اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233095/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1

  معاون وزیر راه: متوسط صدور پروانه های ساختمانی به یکماه کاهش یافته است