اعتبارات حوزه راهداری مراوه‌تپه در دولت سیزدهم ۶ برابر شد

اعتبارات حوزه راهداری مراوه‌تپه در دولت سیزدهم ۶ برابر شد
گنبدکاووس- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان بابیان اینکه دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به مناطق کم برخودار دارد، از ۶ برابر شدن اعتبارات حوزه راهداری مراوه‌تپه خبر داد و گفت: در دولت مردمی آیت الله رییسی اعتبارات این شهرستان مرزی از ۹۶ میلیارد ریال درسال ۹۹ به ۵۷۶ میلیارد ریال افزیش یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183682/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85183682/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF