اعتراض زائران به نحوه فروش بلیت‌های اربعین آتا از طریق آپ «تراتیکت»

اعتراض زائران به نحوه فروش بلیت‌های اربعین آتا از طریق آپ «تراتیکت»
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل هواپیمایی آتا در پاسخ به اعتراض حضوری تعدادی از زائران نسبت به اختلال در اپلیکیشن فروش پروازهای اربعین این شرکت هواپیمایی، گفت: پیش‌بینی‌های لازم برای حل مشکل این زائران انجام گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207008/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%AA

  هفته آینده۵۲ کیلومتر بزرگراه در استان اردبیل افتتاح می‌شود