اعزام تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی به محل سقوط بالگرد اورژانس

اعزام تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی به محل سقوط بالگرد اورژانس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری برای بررسی علت وقوع سانحه سقوط بالگرد به منطقه اعزام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172876/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85172876/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3