اعزام زائران با ۸ پرواز در پنجمین روز عملیات حج تمتعاعزام زائران با ۸ پرواز در پنجمین روز عملیات حج تمتع

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از هواپیمایی هما، دو پرواز از  فرودگاه‌ حضرت امام خمینی(ره) به دو فرودگاه جده و مدینه، سه پرواز از فرودگاه اصفهان به مقصد مدینه  و دو پرواز از فرودگاه مشهد به فرودگاه جده انجام می‌شود 

براساس اعلام این هواپیمایی برنامه پروازهای عملیات رفت زائران بیت الله الحرام در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه سال جاری به شرح ذیل است: 

 تهران-فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) 

 پرواز شماره ۱۸۰۶ فرودگاه حضرت امام خمینی – مدینه منوره ساعت پرواز هفت و ۱۰ دقیقه 

 پرواز شماره ۱۸۱۲ فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – جده ساعت پرواز ۱۵ و ۴۰ دقیقه 

ایستگاه اصفهان “هما”، فرودگاه شهید آیت الله بهشتی

️پرواز شماره ۱۸۰۰ اصفهان – مدینه منوره ساعت پرواز چهار و ۲۰ دقیقه 

️پرواز شماره ۱۸۱۸ اصفهان – مدینه منوره ساعت پرواز ۱۱ و ۲۵ دقیقه 

️پرواز شماره ۱۸۰۸ اصفهان – مدینه منوره ساعت پرواز ۱۸ و ۱۵ دقیقه 


ایستگاه مشهد مقدس “هما” ، فرودگاه شهید آیت الله هاشمی نژاد

️پرواز شماره ۱۸۱۴ مشهد – جده ساعت پرواز هشت و ۲۰ دقیقه 

️پرواز شماره ۱۸۱۶ مشهد – جده ساعت پرواز ۱۸ و ۲۵ دقیقه 

 ایستگاه اهواز “هما”، در فرودگاه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

️پرواز شماره ۱۸۰۴ اهواز – مدینه منوره ساعت پرواز۲۲ و ۳۰ دقیقه منبع