اعزام مستقیم زائران به نجف اشرف آغاز شد

اعزام مستقیم زائران به نجف اشرف آغاز شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌و نقل بین المللی سازمان راهداری از تفاهم با عراق برای اعزام مستقیم زائران اربعین حسینی به نجف اشرف با استفاده از ۴۰۰ دستگاه اتوبوس عراقی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212710/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85212710/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF