اعزام هواپیمای پشتیبان برای انجام پرواز اصفهان – نجف/ عذرخواهی ایران‌ایر از مسافران

اعزام هواپیمای پشتیبان برای انجام پرواز اصفهان - نجف/ عذرخواهی ایران‌ایر از مسافران
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پرواز ساعت ۱۵:۲۵ دقیقه عصر امروز هواپیمایی ایران ایر در مسیر اصفهان به نجف که به دلیل نقص فنی تاکنون انجام نشده است، با اعزام هواپیمای پشتیبان تا ۵۰ دقیقه دیگر اصفهان را به مقصد نجف ترک می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182621/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C