اعزام ۵۵ هزار و ۳۴۱ زائر با ۲۳۲ پرواز از ۱۸ فرودگاه در ۲۶ روز 

آجیلیان بیان‌داشت: اکنون اعزام زائران فقط از فرودگاه‌های گرگان و ارومیه ادامه دارد که هفت پرواز از فرودگاه گرگان و پنج پرواز از فرودگاه ارومیه باقی مانده است و سرانجام در تاریخ ۲۱ خرداد ماه عملیات رفت اعزام زائران خاتمه می‌یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85503195/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DB%B5%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B4%DB%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B3%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D8%B1%D9%88%D8%B2

وی افزود: از تاریخ ۲۴ اردیبهشت تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ در مجموع ۵۵ هزار و ۳۴۱ زائر با ۲۳۲ پرواز از ۱۸ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به فرودگاه‌های مدینه و جده اعزام شدند.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، «محمدحسین آجیلیان»‌ به تشریح آخرین وضعیت عملیات حج تمتع ۱۴۰۳ در فرودگاه‌های کشور پرداخت و گفت: در روز ۱۸ خردادماه در مجموع هفت پرواز با یک‌هزار و ۷۳۲ زائر از فرودگاه‌های ارومیه و گرگان به فرودگاه جده اعزام شدند.

اعزام ۵۵ هزار و ۳۴۱ زائر با ۲۳۲ پرواز از ۱۸ فرودگاه در ۲۶ روز 

  چرا قطارهای تندروی رجا از سِیر خارج شد؟