اعضای دوره نهم شورای نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شدند

در این انتخابات «حمزه شکیب» با ۲۲ رأی بیشترین آرا را نصیب خود کرد و « علی پوراربابی» با ۱۲ رأی، «کیان حصاری» با ۱۲ رأی و  «امین مقومی» نیز با ۱۰ رأی و در نهایت سه نفر اول که بیشترین آرا را کسب کرده بودند به وزیر راه و شهرسازی معرفی شدند تا انتخاب نهایی رئیس سازمان توسط وی انجام و برای اعطای حکم ریاست سازمان به مدت ۳ سال به رئیس جمهور معرفی شود.منبع

همچنین، جلسه انتخابات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با ۴ نفر کاندید شامل «حمزه شکیب»، «علی پوراربابی»، «کیان حصاری» و «امین مقومی» برگزار شد.

در این جلسه حکم ۳۲ عضو، شامل ۲۵ عضو اصلی و ۷ عضو علی البدل به منتخبان اعطا شد.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،مراسم اعطای احکام اعضای نهمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی، «مسعود زریبافان» به عنوان نماینده وی در برگزاری انتخابات، «محمد رضا رضایی کوچی»، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و «اقبال شاکری» ناظر کمیسیون عمران در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.