اعضای IMO از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز در امور کشتیرانی تجاری خودداری کنداعضای IMO از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز در امور کشتیرانی تجاری خودداری کند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در خصوص اقدام اخیر دولت پاناما در خصوص سلب حق استفاده کشتی‌های ایرانی از پرچم پاناما، بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز در امور کشتیرانی تجاری خودداری کند.منبع