اعطای تسهیلات ازدواج به ۷ هزار و ۵۳۶ متقاضی/ تعیین شعبه برای ۱۰ هزار نفر

اعطای تسهیلات ازدواج به ۷ هزار و ۵۳۶ متقاضی/ تعیین شعبه برای ۱۰ هزار نفر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عضو هیات مدیره بانک مسکن بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون قریب به ۱۰ هزار نفر از متقاضیانی که در صف انتظار دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند، تعیین شعبه شده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198731/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85198731/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B3%DB%B6-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C