اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۳ دی‌ماه در برخی محورهای مواصلاتی 

اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۳ دی‌ماه در برخی محورهای مواصلاتی 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور، محدودیت‌های ترافیکی از چهارشنبه ۲۰ دی تا شنبه ۲۳ دی در برخی محورهای مواصلاتی را اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85350248/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85350248/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C