اعلام محدودیت‌های ترافیکی ۲۲ تا ۲۷ شهریور در محورهای مواصلاتی کشور

اعلام محدودیت‌های ترافیکی ۲۲ تا ۲۷ شهریور در محورهای مواصلاتی کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی ۲۲ تا ۲۷ شهریور ماه در محورهای مواصلاتی را اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85226561/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85226561/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C