اعلام ۳ فرودگاه برتر کشور در پایش کیفیت خدمات فرودگاهی

اعلام ۳ فرودگاه برتر کشور در پایش کیفیت خدمات فرودگاهی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه‌های اصفهان، تبریز و شیراز را به‌عنوان سه فرودگاه برتر کشور در طرح جامع نظرسنجی و پایش کیفیت خدمات فرودگاهی در آذرماه ۱۴۰۲ به لحاظ شاخص رضایت معرفی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85352511/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85352511/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C