اعمال ماده ۱۰۵ قانون کار در کارگاه‌های پرخطر

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون کار، هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، ‌بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلفند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان است. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

در همین راستا احمدرضا پرنده ـ مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از بازرسی‌های هوشمند از کارگاه‌های پرخطر و افزایش تعداد کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار تا سقف ۲۰ درصد خبر داده و اعمال ماده ۱۰۵ قانون کار در کارگاه‌های پرخطر و حادثه آفرین را از برنامه‌های محوری اداره بازرسی کارعنوان کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، پیشگیری از وقوع حوادث کار و پیروی از آیین نامه‌های قانونی یک هدف نهایی در بازرسی کار به شمار می‌رود.

اعمال ماده ۱۰۵ قانون کار در کارگاه‌های پرخطر

بازرسان کار در ارتباط با کارگر و کارفرما نقش هدایتگری دارند و در سایه همکاری و تعامل میان کارگران، کارفرمایان و بازرسان کار است که اهداف اجرای قوانین کار در کارگاه‌ها و بررسی مسایل و مشکلات و بهبود شرایط کار محقق می‌شود.

به گزارش ایسنا، از جمله اقدامات موثر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دور جدید، گسترش نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سلامت شغلی است. در حال حاضر در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار به عنوان بازوان اجرایی ناظر درون کارگاه‌ها، مسئولیت بازرسی را بر عهده دارند.

  هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما گرفته نشده است

امروزه بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آیین‌نامه‌های قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می رود که در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۲۰ درصدی تعداد کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و انجام بازرسی‌های هوشمند از کارگاه‌های پرخطر خبر داد و اعمال ماده ۱۰۵ قانون کار در کارگاه‌های پرخطر و حادثه آفرین را از برنامه‌های محوری اداره بازرسی کار عنوان کرد.

به گفته وی اداره‌ کل بازرسی کار در راستای حل مشکلات و موانع موجود تمام توان خود را به‌کار بسته و با پیگیری‌های صورت گرفته در ستاد وزارتخانه انتظار می‌رود که ارتقای جایگاه واقعی بازرسان کار صورت گیرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402072517533/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار تلاش مضاعف بازرسان کار به‌منظور تأمین شرایط ایمن و ارتقای ایمنی در کارگاه‌ها را خواستار شده و با اشاره به اهمیت جایگاه بازرسی در پیشگیری از حوادث و حفظ و صیانت از کارگران شاغل، بر لزوم تحقق کامل برنامه‌های تحولی ابلاغ شده تاکید کرده است.

مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در راستای رعایت ایمنی در محیط کار، حضور بازرسان کار به جهت بازدید از محل و انجام نظارت امری ضروری است.