اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی از امروز

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی از امروز
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی از چهارشنبه (۲۵ بهمن) تا شنبه (۲۸ بهمن‌)در سطح برخی از محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386518/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

  استاندار تهران: بندر خشک برای توسعه پاکدشت در دولت سیزدهم ایجاد می شود