افتتاح حساب یک میلیون نفر متقاضی نهضت ملی در بانک مسکن

افتتاح حساب یک میلیون نفر متقاضی نهضت ملی در بانک مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست بانک مسکن با اعلام اینکه بیش از یک میلیون نفر در این بانک برای نهضت ملی افتتاح حساب کردند، از انعقاد قرارداد ۲۴۵ هزار و ۴۶۴ واحد مسکونی به مبلغ ۸۳ هزار و ۳۸۵ میلیاردتومان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130398/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85130398/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86