افتتاح ۱۳۶ کیلومتر راه در دل زاگرس/ سخت‌ترین پروژه راهسازی جنوب‌غرب کشور آماده بهره‌برداری

افتتاح ۱۳۶ کیلومتر راه در دل زاگرس/ سخت‌ترین پروژه راهسازی جنوب‌غرب کشور آماده بهره‌برداری
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مسیر ۱۳۶ کیلومتری پاتاوه- دهدشت با عبور از دل زاگرس و با داشتن ۱۷ دستگاه پل به عنوان سخت‌ترین پروژه راهسازی جنوب‌غرب کشور تکمیل و با ارزش روز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به زودی با حضور رییس جمهوری افتتاح می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85171180/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B1%DB%B3%DB%B6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8

  گروه بندی ساختمان ها در آیین نامه 2800 ساختمون 24 | road-housing