افتتاح ۶۵ طرح تعاونی در پهنه غرب کشور

ایسنا/لرستان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در پهنه غرب ۶۵ طرح به ارزش ریالی ۴۹۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۲۷۰ نفر و مشارکت مردمی بیش از ۸۴ درصد افتتاح شد.

وی ادامه داد: در لرستان ۱۳ طرح به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۲۰۰ نفر در هشت شهر و پنج روستا افتتاح کردیم.

حسینی بیان کرد: همچنین تعاونی فراگیر ملی توسعه پایدار لرستان را با سرمایه گذاری حدود ۵۷ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۴۰ نفر در شهرستان خرم‌آباد داریم.

سید محمدرضا حسینی، هفتم شهریور ماه در آیین افتتاح ۶۵ طرح تعاونی پهنه غرب کشور اظهار کرد: به نمایندگی از پهنه غرب ۶۵ طرح به ارزش ریالی ۴۹۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۲۷۰ نفر و مشارکت مردمی بیش از ۸۴ درصد را افتتاح کردیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060705174/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B6%DB%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1افتتاح ۶۵ طرح تعاونی در پهنه غرب کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در پهنه غرب استان‌های ایلام با ۱۲ طرح و ارزش ۶۴ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۳۹ نفر، کردستان با ۱۳ طرح و ۶۰ میلیارد تومان ارزش ریالی و ۲۲۰ نفر اشتغال‌زایی، کرمانشاه با ۱۱ طرح و ۸۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال ۱۷۰ نفر و همدان با ۱۶ طرح و ۸۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۵۴۷ نفر اشتغال زایی و لرستان با ۱۳ طرح و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۱۹۷ نفر اشتغال زایی و مجموعاً در پهنه غرب حدود ۴۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۱۲۷۰ نفر اشتغالزایی را داشتیم.

  استفاده از ظرفیت های دانش بنیان صنعت ساختمان/ آماده سازی ۳۴ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی