افزایش امکانات روستاها مانع افزایش بافت‌های ناکارآمد شهری می‌شود


سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به وجود سکونتگاه‌های غیر رسمی در شهرها گفت: افزایش امکانات و خدمات در روستاها از مهاجرت روستاییان و رشد بی‌رویه بافت‌های ناکارآمد شهری جلوگیری می‌کند.منبع
  کارگران آستارا تحت پوشش بیمه اجباری هستند