افزایش تقاضای خارجی برای تعمیر کشتی در ایران


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هم‌زمان با تعمیر شناور غول پیکر۳۲۰ هزارتنی در داخل کشور، یکی از متخصصان تعمیر کشتی به مجله خبری راه و ساختمان گفت: تقاضای خارجی برای تعمیر شناورهای بزرگ وکوچک در یاردهای تعمیرات کشتی در ایران افزایش یافته است.منبع
  متقاضیان استعلام گواهی‌نامه فنی و حرفه‌ای بخوانند