افزایش دفاتر مشاور املاک و دامن‌زدن به التهاب بازار مسکن

افزایش دفاتر مشاور املاک و دامن‌زدن به التهاب بازار مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- افزایش دفاتر مشاوران املاک در برخی شهرها به‌ویژه شهرهای اطراف تهران که به اذعان مسوولان از سرانه مصرف مردم هم بالاتر است، در ایجاد التهاب در بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی اثرگذاری منفی زیادی داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234061/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85234061/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86