افزایش سرعت بازرگانی در راه‌آهن در دستور کار است/ تعمیرات واگن به بخش خصوصی سپرده شود

افزایش سرعت بازرگانی در راه‌آهن در دستور کار است/ تعمیرات واگن به بخش خصوصی سپرده شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اصلاحات انجام شده در راه آهن تاکنون هیچگاه افزایش سرعت بازرگانی را به همراه نداشته است، گفت: افزایش سرعت بازرگانی در دستور کار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85397049/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86

  جاده‌های مازندران زیر بار محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته رفت