افزایش فراتر از انتظار استخدام در آمریکا

در همین حال، نرخ بیکاری ۰.۳ واحد درصد نسبت به ماه آوریل افزایش یافت و در ماه مه به ۳.۷ درصد و تعداد کل افراد بیکار با ۴۴۰هزار نفر افزایش ماهانه به ۶.۱ میلیون نفر رسید.

میانگین درآمد ساعتی با ۱۱ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش به ۳۳.۴۴ دلار ماهانه رسید که نسبت به ماه مه سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۳ درصد رشد ثبت کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس گزارش اداره آمار کار، استخدام حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ایالات‌متحده در ماه مه ۳۳۹هزار نفر افزایش یافت که بسیار فراتر از انتظارات بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031409002/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات‌متحده در ماه مه ۳۳۹ هزار نفر افزایش یافت.

نرخ مشارکت نیروی کار بدون تغییر در ۶۲.۶درصد بود و تعداد بیکاران طولانی مدت نیز نسبت به ماه آوریل با ۱.۲ میلیون نفر تغییر کمی داشت که ۱۹.۸ درصد از کل بیکاران را تشکیل می‌داد.

افزایش فراتر از انتظار استخدام در آمریکا

خدمات حرفه‌ای و تجاری با ۶۴هزار شغل در ماه مه افزایش یافتند و به دنبال آن مراقبت‌های بهداشتی با ۵۲ هزار شغل قرار گرفتند.