افزایش میزان سیر بار ترانزیتی در ۷ ماه نخست سال


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- گزارش شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درباره فعالیت ترانزیت ریلی حاکی از آن است که متوسط سیر بار ترانزیت شده در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ به یک هزار و ۱۰۲ کیلومتر رسیده است.منبع

  شاخص‌ترین اقدام دولت سیزدهم در حوزه کارگری