افزایش ۰.۶ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

افزایش ۰.۶ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: در شبانه روز گذشته تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85131407/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B0-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85131407/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B0-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C