افزایش ۲۳ درصدی سفر به مشهد با ناوگان عمومی جاده‌ای 

افزایش ۲۳ درصدی سفر به مشهد با ناوگان عمومی جاده‌ای 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از جابه جایی ۲۹۲ هزار زائر توسط ۱۴ هزار و ۸۳۸ سفر ناوگان عمومی جاده‌ای از مبادی مختلف به مشهد در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۰ شهریور خبر داد و گفت: این جابه جایی‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳.۱ درصد در تعداد زائر و ۸.۲ درصد در تعداد سفر ناوگان افزایش داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235667/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85235667/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C