افزایش ۹.۶ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری/ تردد روان در محورهای شمالی کشورافزایش ۹.۶ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری/ تردد روان در محورهای شمالی کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- با وجود افزایش ۹.۶ دصدی تردد در محورهای بین شهری، ترافیک در محورهای شمالی کشور روان گزارش شده است.منبع