افزون بر ۱۵۰۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در کردستان نیاز است


سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: یک هزار و ۵۳۳ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق مختلف استان نیاز است.منبع