افول نرخ بیکاری منطقه یورو

افول نرخ بیکاری منطقه یوروتعداد افراد بیکار در اتحادیه اروپا در ماه مه ۱۲.۹ میلیون نفر بود که ۱۱ میلیون نفر از آنان در منطقه یورو بودند.

در اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری به ۵.۹ درصد رسید که نسبت به ۶ درصد  ماه آوریل کاهش یافت. در ماه مه ۲۰۲۲، نرخ بیکاری به ترتیب ۶.۷ درصد و ۶.۱ درصد بود.

نرخ بیکاری جوانان هم در اتحادیه اروپا و هم در منطقه یورو ۱۳.۹ درصد بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041006127/%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، یورواستات در گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری در منطقه یورو در ماه مه در ۶.۵ درصد ثابت مانده است.

در مقایسه با آوریل ۲۰۲۳، بیکاری در اتحادیه اروپا ۷۵هزار نفر و در منطقه یورو ۵۷هزار نفر کاهش یافته است. به‌طور سالانه، بیکاری به ترتیب ۲۵۷هزار و ۲۲۷هزار نفر کاهش یافت.

نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه مه به ۶.۵ درصد رسید.

  لوازم تامین مسکن و چالش‌های آن در کشور