اقتصاد دریامحور به توسعه فرهنگ عمومی مناطق ساحل‌نشین منجر شود

اقتصاد دریامحور به توسعه فرهنگ عمومی مناطق ساحل‌نشین منجر شود
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با بیان اینکه ۳۵ درصد کشور را استان‌های ساحلی دربرگرفته‌اند، گفت: در کنار توسعه اقتصاد دریامحور باید از این فرصت به نفع توسعه فرهنگ عمومی مناطق ساحل‌نشین استفاده کرد.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85191361/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85191361/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF