اقدامات لازم برای تعمیرات قطار تندروی یزد در حال انجام است

وی با اشاره به امکانات فنی و نیروهای انسانی مجرب شرکت رجا و شرکت نوین صنعت رجا عنوان کرد: سعی شده است برای تعمیرات این قطارها به سمت برون‌سپاری نرویم و مأموریت را به شرکت نوین صنعت رجا سپردیم تا نظارت خود را بر فرآیند پروژه حفظ کنیم.

به گزارش ایسنا،  ناصر بختیاری در نشست خبری با اشاره به کمبود منابع، تأمین مالی را بزرگ‌ترین مانع برای تعمیر این قطارها ذکر کرد و افزود: طی چند سال گذشته به دلیل مشکلات عدیده مالی، تعمیرات اساسی برخی از قطارها از جمله قطارهای ترن‌ست انجام نشد که منجر به از سیر خارج شدن آن‌ها شده است.

اقدامات لازم برای تعمیرات قطار تندروی یزد در حال انجام استمدیرعامل شرکت حمل‌و نقل ریلی رجا از آغاز تعمیر سه رام از قطارهای ترن‌ست پردیس (تندرو) این شرکت خبر داد.

مدیرعامل شرکت رجا با بیان اینکه در همین خصوص از ایستگاه یزد بازدید صورت گرفته و کاستی‌های آن مشخص و با مدیر کل ناحیه راه آهن یزد برای رفع آن‌ها توافقاتی حاصل شده است، افزود: درباره موضوع ترن‌ست‌رانان نیز برنامه‌های بازآموزی برای آن‌ها برگزار شده است چرا که وجود ترن‌ست‌رانان مجرب برای راه‌اندازی مجدد این قطارها ضروری است.

به گزارش شرکت رجا، مدیرعامل رجا با تأکید بر موضوع ایمنی در سیستم ریلی عنوان کرد: تا زمانی‌که از ایمنی این قطارها اطمینان حاصل نشود، نمی‌توانیم به آن‌ها مجوز سیر بدهیم، همچنین باید از کارایی قطارها در طول سیر نیز اطمینان حاصل شود تا مسافران با خیال آسوده سفر کنند.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040503033/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بختیاری از شناسایی نیازها و زمان‌بندی پروژه خبر داد و اعلام کرد: شرح خدمات و مناقصات لازم برای خرید لوازم و تجهیزات فنی این پروژه انجام شده و طی زمان ۱۰۶ روزه، سه رام از قطارهای ترن‌ست رجا مجدد به سیر باز می‌گردند.

  پلیس راه آهن در ۲۲ منطقه کشور تامین‌کننده امنیت صنعت ریلی است