اقدام جدید یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082921780/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

پیش از این، فایننشال تایمز از قصد این شرکت مالی برای افشای دور قابل توجهی از اخراج‌ها و جابجایی‌ها خبر داده بود.

این ارائه‌دهنده مالی در گزارشی اظهار کرد: اقداماتی که ما برای سازماندهی مجدد شرکت انجام می‌دهیم شامل برخی تصمیمات دشوار است.

سیتی بانک موج تعدیل نیرو را به‌عنوان بخشی از بازسازی خود اعلام کرد.

ما معتقدیم که آنها گام‌های درستی برای همسویی ساختار ما با استراتژی بانک هستند و اطمینان حاصل می‌کنیم که به‌طور مداوم به مشتریان خود موارد برتری را ارائه دهیم.

اقدام جدید یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، سیتی گروپ اعلام کرد که قصد دارد موج جدیدی از اخراج‌ها را با هدف پست‌های مدیریتی به‌عنوان بخشی از مرحله بعدی تغییرات ساختار سازمانی بانک آغاز کند.

  وام کمک ودیعه مسکن به ۱۳ هزار متقاضی قمی پرداخت شد