اقدام دولت سیزدهم برای خانه‌دار شدن کارکنان صنایع مختلف/ اولین "صنعت شهر" کشور در خوزستان

اقدام دولت سیزدهم برای خانه‌دار شدن کارکنان صنایع مختلف/ اولین "صنعت شهر" کشور در خوزستان
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به آغاز ساخت اولین “صنعت شهر” کشور در استان گفت: در یک اقدام جهادی و با کمک‌ دولت، فرآیند خانه دار شدن کارکنان صنایع استان تسهیل شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85315043/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86