اقساط ماهانه ودیعه مسکن چقدر است؟

اقساط ماهانه ودیعه مسکن چقدر است؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عضو هیات‌مدیره بانک مسکن جزئیات پرداخت تسهیلات افزایش یافته ودیعه مسکن را در تهران، مراکز استان‌ها، سایر شهرها و روستاها تشریح کرد و گفت: بازپرداخت اقساط ودیعه مسکن پنج ساله و با سود ۲۳ درصد است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85355114/%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85355114/%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA